Werkwijze

Ieder mens is anders, ook in zijn eetgewoonten en smaakvoorkeuren. In mijn behandeling als diëtist richt ik me daarom op maatwerk. Tijdens het eerste bezoek stel ik veel vragen: over uw eetgewoontes, uw woonsituatie, uw gezondheid en de mogelijke beperkingen die u ervaart, uw medische gegevens, uw verwachtingen en uw wensen. Daarna stel ik in overleg met u een behandelplan op waarin duidelijk de doelen staan waar u naar streeft.

Dieetditdieetdat.nl

Kwaliteit
Ik sta ingeschreven in het Kwaliteitsregister Paramedici, nummer 19912177189 . Voorts ben ik lid van de Nederlandse Vereniging van Diëtisten.

Wetenschappelijk onderzoek: NIVEL
In mijn praktijk verzamel ik gegevens voor wetenschappelijk onderzoek door het Nederlands instituut voor onderzoek van de gezondheidszorg (Nivel). Het Nivel kent een zeer strikt privacybeleid en ontvangt van mij geen informatie waarmee cliënten direct geïdentificeerd kunnen worden. U kunt bij mij meer informatie opvragen en eventueel ook  bezwaar maken. Meer informatie kunt u vinden op de website van Nivel Zorgregistraties eerste lijn: www.nivel.nl/zorgregistraties en voor de privacybescherming: https://www.nivel.nl/nl/NZR/over-nivel/privacybescherming.

Wetenschappelijk onderzoek: ProMIO: een krachtig leefstijlprogramma voor migrantenouderen
Met mijn praktijk neem ik deel aan wetenschappelijk onderzoek en begeleid ik deelnemers die meedoen binnen het ProMIO project van de Hogeschool van Amsterdam. In het project ProMIO 1.0 ontwikkelden onderzoekers een voeding- en beweeginterventie voor de fysiotherapeut en diëtist die gebruikt kan worden in de begeleiding van migrantenouderen. In ProMIO 2.0 kijken onderzoekers naar de (kosten)effectiviteit van deze interventie op gedrag, spierkracht en fysiek functioneren van migrantenouderen met een Surinaamse, Turkse of Marokkaanse achtergrond. Voor meer informatie: klik hier.