Verwijzing van uw arts

Sinds augustus 2011 heeft u geen verwijzing meer nodig van uw huisarts of specialist om de diëtist te bezoeken. U kunt dus nu zelf direct een afspraak maken met de diëtist om snel aan de slag te gaan met het aanpassen van uw voeding en eetgedrag. Aangezien de huisarts een belangrijke rol speelt bij de coördinatie van de zorg, zal ik (in overleg met u) de huisarts wel informeren. Wanneer u zonder verwijzing een intakegesprek met mij heeft, voer ik eerst een zogenaamde screening uit. Dat houdt in dat de diëtist eerst gaat bepalen of u met uw klachten en uw hulpvraag wel aan het juiste adres bent. Zo niet, dan adviseer ik om een afspraak te maken bij uw huisarts.