Vergoeding

Uw basisverzekering vergoedt maximaal drie behandeluren van de diëtist. Voor personen van 18 jaar en ouder vallen de kosten voor dieetbehandeling onder het eigen risico in de zorgverzekering. In 2024 bedraagt het eigen risico € 385,=. Meer informatie over het eigen risico zorgverzekering vindt u op de website van de rijksoverheid. Gebruikt u meer dan drie uur behandeltijd dan is vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Tarieven dieetbehandeling per 1 januari 2024
Miró Voedingsadvies heeft voor 2024 contracten afgesloten met alle zorgverzekeraars. Wanneer u meer dan 180 minuten behandeltijd wenst, betaalt u na 180 minuten de kosten voor consulten direct aan mij via een factuur.  De volgende tarieven zijn dan van toepassing:

Soort consult  Duur consult  Individueel
dieetvoorschrift
 Tarief
per kwartier  15 min.    € 19,50
eerste consult  60 min.  15 min.  € 97,50
vervolgconsult  30 min.    € 39,00
telefonisch consult  15 min.    € 19,50
huisbezoek  60 min.  30 min.  € 136,50
toeslag huisbezoek      € 25,00

De bovenstaande tarieven gelden voor de gehele behandeltijd. De behandeltijd die de diëtist in rekening brengt bestaat uit twee componenten:
Directe tijd: de tijd waarbij u als cliënt aanwezig bent;
Individueel dieetvoorschrift: de tijd die de diëtist besteedt aan ondermeer het berekenen en samenstellen van een persoonlijk advies. Hier bent u als cliënt doorgaans niet bij aanwezig.