Privacybeleid

Ik – Raoul Buiter, diëtist en praktijkhouder van Miró Voedingsadvies – ga zorgvuldig en
vertrouwelijk om met jouw persoonsgegevens. Dat is nu vastgelegd in de Wet Bescherming
Persoonsgegevens (WBP) en met ingang van 25 mei 2018 is dat de Algemene Verordening
Gegevensbescherming (AVG).
Als je gebruik maakt van diensten van Miró Voedingsadvies dan heb ik in de uitoefening van
mijn beroep als diëtist gegevens van jou nodig. Die verstrek je via de telefoon (bijvoorbeeld
bij het maken van een afspraak), via het contact met de diëtist of via de mail. Denk hierbij
aan:
▪ Naam
▪ Geboortedatum
▪ Adresgegevens
▪ BSN
▪ Telefoonnummer / mobiel nummer
▪ Gegevens zorgverzekering (naam, polisnummer)
▪ E-mailadres
▪ Bepaalde, ter zake doende, medische gegevens. Denk hierbij aan medicijnen,
uitslagen van bloedonderzoek, medische geschiedenis. Het betreft hier uitsluitend
gegevens die een logisch verband kunnen hebben met het vakgebied voeding en
gezondheid of ziekte.

Waarom is dat nodig?
Als diëtist heb ik persoonsgegevens nodig voor het uitvoeren van mijn werkzaamheden om
je een persoonlijk dieetadvies te kunnen geven en om deze vervolgens aan jou te
verstrekken. In sommige gevallen gaat het om zogenaamde ‘bijzondere’ en/of ‘gevoelige
persoonsgegevens’ van jou. Dat doe ik alleen als daarvoor noodzaak bestaat met betrekking
tot jouw behandeling. Je persoonsgegevens worden niet gebruikt voor commerciële
doeleinden.

Hoe lang bewaren ik jouw gegevens?
Miró Voedingsadvies bewaart jouw persoonsgegevens 15 jaar na beëindiging van de
dieetbehandeling (verplichting volgens de Wet op de Geneeskundige
Behandelovereenkomst).

Delen met anderen
Miró Voedingsadvies zal jouw gegevens indien noodzakelijk en met jouw instemming
verstrekken aan andere zorgverleners voor behandeldoeleinden (denk aan rapportage aan
verwijzer of overdracht naar andere instelling bij opname). Miró Voedingsadvies heeft met
andere zorgverleners overeenkomsten voor veilige gegevensoverdracht.
Miró Voedingsadvies zal jouw gegevens uitsluitend verstrekken aan een ICT hosting
organisatie om jouw gegevens veilig op te bergen. Met deze organisatie heeft Miró
Voedingsadvies een overeenkomst om te zorgen voor een standaard niveau van beveiliging
en vertrouwelijkheid voor dit soort gegevens. Miró Voedingsadvies blijft verantwoordelijk
voor deze verwerking van jouw persoonsgegevens.

Gegevens inzien, aanpassen en verwijderen
Je hebt het recht om je persoonsgegevens in te zien, te (laten) corrigeren of te (laten)
verwijderen. Je kunt een verzoek tot inzage, correctie of verwijdering sturen naar
info@mirovoedingsadvies.nl. Om aan te tonen dat dit verzoek van jou persoonlijk komt, plan
ik eerst een oog-in-oog afspraak met je. Neem hiervoor je legitimatie altijd mee.

Beveiliging
Miró Voedingsadvies neemt de bescherming van jouw gegevens serieus en neemt hiervoor
passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste
openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Heb je desondanks de indruk dat
jouw gegevens onvoldoende beveiligd zijn, jouw gegevens onjuist bewaard worden of zonder
jouw toestemming worden verwerkt of gedeeld, neem dan contact op met mij via
M: 06 – 51 288 790 of via E: info@mirovoedingsadvies.nl.

Meer informatie
Als je nog vragen hebt over het gebruik van jouw persoonsgegevens door Miró
Voedingsadvies kun je contact met mij opnemen via
M: 06 – 51 288 790 of via E: info@mirovoedingsadvies.nl.
Raadpleeg voor meer informatie over privacy de website van de Autoriteit
Persoonsgegevens
.