Vergoeding

Uw basisverzekering vergoedt maximaal drie behandeluren van de diëtist. Voor personen van 18 jaar en ouder vallen de kosten voor dieetbehandeling onder het eigen risico in de zorgverzekering. In 2018 bedraagt het eigen risico € 385,=. Meer informatie over het eigen risico zorgverzekering vindt u op de website van de rijksoverheid. Gebruikt u meer dan drie uur behandeltijd dan is vergoeding afhankelijk van uw aanvullende verzekering.

Tarieven dieetbegeleiding per 1 januari 2017
Indien u de kosten voor consulten zelf betaalt, gelden de volgende tarieven:

Soort consult  Duur consult  Rapportagetijd  Tarief
per kwartier  10 min.  5 min.  € 15,50
eerste consult  75 min.  15 min.  € 77,50
vervolgconsult  30 min.  € 31,00
telefonisch consult  15 min.  € 15,50
huisbezoek  60 min.  30 min.  € 93,00
toeslag huisbezoek  € 20,00